Hakkımızda

Mirçev Çevre ve İSG Danışmanlık gelişen dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sektörüne yeni bir dinamizm kazandırmak üzere 2015 yılında kurulmuştur. Mirçev olarak hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi şu şekilde açıklayabiliriz. 2872 Sayılı Çevre kanunu kapsamında Tesislerin “Çevre İzin ve Lisans” sürecinin en seri ve sorunsuz şekilde yürütülmesi adına; bu aşamada gerekli olan İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Valilik Tespit Raporu gibi belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ve Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Lisans belgelerinin ise çevrim içi çevre izinleri sistemi üzerinden temini, tesis ya da faaliyet ilgili yönetmelikte yer almıyorsa “Kapsam Dışı Yazsısı’’nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temini, hizmet verdiği tesislerin faaliyetlerinden kaynaklı atıkların tespiti, atık yönetim planının oluşturulması ve uygulanması, kurulması planlanan faaliyetler ile kurulu bulunan faaliyetlerin kapasite artırımına yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatılıp sonlandırılması başlıca hizmetlerindendir. Bu hizmetlerimizin yanında İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, İSO 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve danışmanlığı, Marka tescili, CE belgesi danışmanlığı ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu kapsamında Sanayi tesisleri ve diğer işletmelere İş sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı da vermekteyiz.

...

Misyonumuz

Faliyet ve Etkinliklerimiz.

Çevre Kanunu kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda kamu ve kuruluşlara çevreye etkileri olabilecek her türlü faaliyetin çevre etkilerinin azaltılması çalışmalarına katkı sağlamak, Çevre Mevzuatlarına uygun faaliyet gösteren kuruluşların sayısını arttırmak, bu kapsamda teknik destek ihtiyacı duyan kuruluşlara gerekli desteği sağlamaktır.

...

Visyonumuz

Hedef ve Amaçlarımız.

 Sürdürülebilir bir çevre için tüm sanayi kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve insanlığa bilginin lojistiğinde multi – disipliner bir organizasyon olarak eğitim ve hizmet veren bir danışmanlık firması olmak.

...

Neden Mirçev?

Müşteri Memnuniyeti.

Müşteri memnuniyeti kapsamında, yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte, hizmetlerimizde en üst düzeyde kalite ve başarıyı arıyoruz. Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi, fırsatları en etkili şekilde değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

hakkımızda