SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI

Resmî Gazetede 12.07.2019 tarihinde 30829 numarasıyla yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin danışmanlık hizmetiyle sağlanması Sıfır Atık Danışmanlığıdır. Verilecek hizmetin ana hedefi Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sıfır atık belgesinin alınmasıdır. MİRÇEV Çevre & İSG Danışmanlık firması olarak bu kapsamda sıfır atık danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Sistem kurulum süreçleri: Çalışma ekibinin belirlenmesi, Planlama yapılması, Mevcut durum tespiti, İhtiyaç analizi, Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyeti, İzleme, Kayıt tutulması ve İyileştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi ‟nin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla EK-1 listesindeki uygulama takvimindeki son tarihten önce aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Grup Mahalli İdareler Çevre Yönetim Birimi kurmak zorundadır.
 • Grup Mahalli İdareler En Az 1 Çevre Görevlisi çalıştırmak zorundadır.
 • Grup Mahalli İdareler Çevre Görevlisi bulundurmak ve/veya Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadır.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran bina ve yerleşkeler Danışmanlık Hizmeti Platin Sıfır Atık Belgesi’ni almak isteyenlerin Danışmanlık Hizmeti Alması zorunludur.

Danışmanlık Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

Sıfır atık yönetim sistemi oluşturulurken aşağıdaki çalışmalar yapılır:

 • Durum Tespiti
 • Sıfır Atık İhtiyaç Analizi
 • Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları
 • Tum Noktalarda Atık Yönetimi
 • Dokümantasyon
 • Veri ve Gelişme Takibi
 • Sıfır Atık Belgelendirme İşlemleri

Sıfır Atık Nedir?

İsrafın önlenmesini, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasını, daha sürdürülebilir ürünler tercih edilmesini, kaynakların verimli kullanımının sağlanmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması gibi hedefleri kapsayan sistemdir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Nedir?

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliğine ve türüne göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesine kadar geçen süreci içeren ve sıfır atık yaklaşımını hedef alan yönetim sistemidir.

Sıfır Atık Belgesi Nedir?

Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan hususlar çerçevesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran yerlere verilecek belgedir.

Temel, Gümüş, Altın ve Platin şeklinde 4 farklı seviyede Sıfır Atık Belgesi mevcuttur. Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan tüm işletmeler (mahalli idareler, bina ve yerleşkeler) Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almak zorundadırlar.

MAHALLİ İDARELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

GRUP

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMESİ GEREKENLER

TARİH

1. Grup

· 250.000 ve üzeri nüfusa sahip Büyükşehir İlçe Belediyeleri

31.12.2020

2. Grup

· 250.000 altında nüfusa sahip Büyükşehir İlçe Belediyeleri

· Büyükşehirler dışındaki il merkez ilçe belediyeleri

· Belediye birlikleri

31.12.2021

3. Grup

· Büyükşehirler dışındaki, il merkez ilçe belediyeleri dışındaki belediyeler

· İl özel idareleri kontrolündeki mücavir alan dışı yerler

31.12.2022

BİNA VE YERLEŞKELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

GRUP

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMESİ GEREKENLER

TARİH

1. Grup

· Kamu kurum ve kuruluşları

01.06.2020

2. Grup

• OSB’ler

• Havalimanları

• Limanlar

• 100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli iş merkezleri

• 5.000 m² üzeri AVM’ler

• ÇED EK-1 Kapsamındakiler

• 250 ve üzeri öğrencisi olan yurt ve okullar

• 100 oda ve üzeri konaklama kapasiteli işletmeler

• 100 yatak ve üzeri kapasiteli sağlık kuruluşları

• Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri

• 300 konut ve üzeri siteler

• Zincir marketler

31.12.2020

3. Grup

• 20 – 99 ofis/büro kapasiteli iş merkezleri

• 1.000 – 4.999 m² arası alana sahip AVM’ler

• Tren ve otobüs terminalleri

• ÇED EK-2 Kapsamındakiler

• 50 – 249 kişi arası öğrencisi olan yurt ve okullar

• 50 – 99 arası oda konaklama kapasiteli işletmeler

• 50 – 99 arası yatak kapasiteli sağlık kuruluşları

31.12.2021

4. Grup

• 1.000 m²’den az alana sahip AVM’ler

• 50’den az öğrencisi olan yurt ve okullar

• 50’den az oda konaklama kapasiteli işletmeler

• 50’den az yatak kapasiteli sağlık kuruluşları

31.12.2022

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN GEREKENLER

Mahalli İdareler İçin Gerekli Kriterler:

 • Konutlardan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olacak şeklinde en az ikili olmak üzere toplanması veya toplattırılması
 • Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara geri kazanılabilir atıklar ve diğer atıklar şeklinde en az ikili olmak üzere, atıkların ayrı biriktirilmesi için kolay ulaşılabilir yerlere yeterli sayı ve kapasitede biriktirme ekipmanının yerleştirilmesi
 • Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara ihtiyaca göre atık cam kumbaraları yerleştirilmesi
 • Evlerden kaynaklanan atık ilaçların toplanması için toplama noktası olarak belirlenen ilaç satışının yapıldığı yerlere atık ilaç biriktirme ekipmanı temin edilmesi
 • Tekstil/giysi atıklarının toplanması amacıyla kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıkların yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi
 • Bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun şekilde Atık Getirme Merkezi/Merkezlerinin ve toplama noktalarının kurularak faaliyete başlamış olması
 • Atıkların toplanması amacıyla toplama programının belirlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi, bu program çerçevesinde atıkların toplanması veya toplattırılması,
 • Toplama noktaları ve atık getirme merkezlerinde biriktirilebilecek atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç gibi atıklar ile büyük hacimli atıkların buralara getirilmesine veya yerinden alınmasına yönelik planlama, bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,
 • Biyo-bozunur atıkların ayrı toplanarak geri kazanımı konusunda gerekli çalışmaların yapılması (Kompost, biyometanizasyon, vb.)
 • Sorumluluk alanında uygulanan sıfır atık yönetim sistemine ilişkin verilerin kayıt altına alınması
 • Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanması konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyulması

Bina ve Yerleşkeler İçin Gerekli Kriterler:

 • Oluşan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi
 • Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ayrı olarak biriktirilmesi
 • ve 2. kriterlerde belirtilmeyen tehlikesiz ve tehlikeli özellik gösteren diğer atıklar ile tıbbi atıkların ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi
 • Biyo-bozunur atıkların, yoğun oluşum gösterdikleri çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi noktalarda ayrı olarak biriktirilmesi
 • Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uyulması, atığa özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer alması
 • Tüm biriktirme ekipmanlarının ihtiyaca ve ilgili mevzuatında verilen kriterlerine uygun hacim, adet ve özellikte olması
 • Biriktirilen atıkların ilgili idarenin toplama sistemine ve/veya izin ve/veya çevre lisansı bulunan atık işleme tesislerine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanması
 • Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi
 • Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan mevzuat doğrultusunda almakla yükümlü olduğu izin ve/veya çevre izin/lisanslarının bulunması
 • Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları; tüketiciler tarafından iade edilmek istenen depozitolu içecek ambalajlarının toplanması amacıyla Bakanlıkça esasları belirlenen depozito sistemine katılım sağlamakla ve uygulamakla (Bu kritere uyum 1/1/2021 yılından itibaren aranacaktır)

Daha fazla bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

İLETİŞİM:

MİRÇEV ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon: 0554 632 33 49 Mail: info@mircevre.com

Adres: 8001 Sokak No:43/313 Çiğli İzmir (Yağcılar İş Merkezi) - Türkiye

sıfır atık danışmanlığı