İş Güvenliği ve Sağlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risklerini değerlendirip önlemlerini arttırmak, ilgili yasal şartların uygunluk değerlendirmelerini yaparak eksikliklerini tamamlamak ve çalışanlarının bu konudaki bilincini yükseltmek isteyen kuruluşlara, uzman kadromuz ve firmamızın çözüm ortakları olan sertifikalı İSG uzmanları ile bu konuda destek olmak hedefimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizleri
Kuruluşunuz için en uygun risk analizi yönteminin belirlenmesi, bu konuda ilgili sorumlu kişilere gerekli eğitimlerin verilmesi, risk analizi faaliyetinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması konularında danışmanlık ve destek mühendislik hizmeti firmamız tarafından verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Uygunluk Değerlendirmeleri ve Raporlamaları
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşunuzun tabi olduğu yasal şartların belirlenmesi, uygulamalar ile karşılaştırılıp uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, iyi uygulamaların ve eksikliklerin tespit edilmesi, buna göre alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve tüm bu çalışmaların raporlanması hizmeti firmamız tarafından verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili İç Tetkikler / Saha Denetimleri ve Raporlamalar
Kuruluşunuzun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarını değerlendirmek, tabi olduğunuz yasal veya standart şartları ile karşılaştırmak ve buna göre iyileştirmeye açık yönlerinizi belirlemek için iç tetkikler ve saha denetimleri gerçekleştirmekte ve tüm bulguları detaylı raporlama hizmeti firmamız tarafından verilmektedir.

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri ve Raporlamaları
OHSAS 18001 standardının yeni versiyonunda şart koşulduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sadece saha denetimlerine bağlı kalınarak değil, çalışanların güvenli ve güvensiz davranışları da dikkate alınarak planlanmalıdır. Bu amaçla firmamız, kuruluşunuz için davranış odaklı denetimler gerçekleştirmekte ve çalışanların eğilimleri, alışkanlıkları ve bilinç seviyelerini de değerlendirerek, risk analiz faaliyetlerinizde gerçekçi ve doğru sonuçlar elde etmenize yardımcı olmaktadır.

Mesleki Risklerin Yönetimi
Kuruluşunuza özel mesleki riskler konusunda durum değerlendirmesi ve iyileştirmeye açık yönlerinizin tespit edilmesi için ihtiyaç duyduğunuz destek firmamız tarafından sağlanmaktadır.

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile İlgili Danışmanlık
Firmamız, İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, kuruluşunuzun alması gereken İSG uzmanlığı veya işyeri hekimliği hizmeti konusunda çözüm ortaklarımız aracılığıyla sizlere destek olmaktan mutluluk duyar.

Acil Durum Yönetimi ile İlgili Danışmanlık
Firmamız, kuruluşunuz için acil durum önleme ve müdahale talimatlarını içeren acil durum eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve gözden geçirilmesi için hizmet verir.


iş güvenliği ve sağlığı