Atıksu arıtma tesisleri, Proje ve planlama, yatırım öncesi üzerinde çalışılması gereken en önemli konular arasındadır. İyi sonuç, iyi bir fizibilite ve ön çalışma ile gelecektir. Ayrıca sonuçlarını yaşadığımız yerde rahatlıkla görebileceğimiz yatırımlarda, işletmelerde, sosyal tesislerde, altyapı tesislerinde sonuçlarını rahatlıkla görebiliriz. Danışmanlık ise sektördeki uzmanlık ile ilgili olup, verimliliğimizi birinci dereceden etkileyen bir konudur.

Firmamız faaliyet alanlarımızın tümünü kapsayan bir biçimde planlama, proje ve danışmanlık hizmetini, mesleki etik ve değerleri ön planda tutarak vermektedir.

MİRÇEV olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

  • Biyolojik atıksu arıtma tesisi projelendirme ve yapımı
  • Endüstriyel atıksu arıtma tesisi projelendirme ve yapımı
  • Ön arıtma ve basit önlem tesisi arıtma projeleri ve yapımı
  • Makine ekipman ve kimyasal temini
  • Arıtma tesisi bakım onarım çalışmaları
atık su arıtma tesisi projeleri ve yapımı